Graceful Dying Conference

ผู้ลงทะเบียนงานประชุม “เตรียมตัวตายอย่างมีสติ” กรุณามาลงทะเบียนเวลา 8 โมงเช้านะคะ ที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัดค่ะ ตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนมาเป็นจำนวนมาก ทางมูลนิธิจะพยายามจัดให้ทุกท่านได้ฟังการบรรยายค่ะ แม้ว่าท่านที่ลงทะเบียนทีหลังหรือผู้มาสายอาจต้องฟังจากโทรทัศน์วงจรปิดใน ห้องโถงนะคะ ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s