สายลม มนตรา สมาธิ

กิจกรรม “สายลม มนตรา สมาธิ”

14-15 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน
มูลนิธิพันดาราขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมชักรอกสถูปมนตราประภัสสรองค์ที่ 4 ร่วมพิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อพระแม่ตาราที่มูลนิธิจัดสร้างขึ้นเป็นองค์แรก ฟังธรรมเรื่อง “การทำจิตใจให้มีความสุข“ โดยพระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเช ปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสวันแม่ พร้อมทั้งเฉลิมฉลองสถูปมนตร์องค์ใหม่และเสาเข็มพระศานติตารามหาสถูป 505 ต้น วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 14-15 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์ขทิรวัน ต. หนองพลับ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์

ลงทะเบียน
ทางมูลนิธิไม่ได้เก็บค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปกับรถตู้ของมูลนิธิ จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับ 500 บาท ผู้สนใจร่วมกิจกรรม กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ที่ Email: 1000tara@gmail.com หรือโทร 0806100770
เกี่ยวกับสถานที่
ศูนย์ขทิรวันเป็นสถานปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา บรรยากาศแวดล้อมไปด้วยภูเขา สวนป่า และทะเลสาบ เราจะใช้ชีวิตที่นั่นด้วยกันอย่างเรียบง่าย ทางมูลนิธิจะจัดเตรียมที่พักรวมในศาลาปฏิบัติธรรมและที่พักส่วนตัวและครอบครัวในเต็นท์ (ในกรณีฝนไม่ตก) พร้อมทั้งบริการเครื่องนอน ที่ศูนย์ขทิรวัน มีห้องอาบน้ำและห้องสุขาแยกชาย-หญิงจำนวน 12 ห้อง ส่วนอาหาร จะเป็นทั้งแบบมังสวิรัติและแบบทั่วไป ผู้มาปฏิบัติธรรมสามารถนำอาหารและเครื่องดื่มมาร่วมทำบุญได้

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2553
6.30 น. พบกันที่บ้านมูลนิธิ (695 ลาดพร้าว ซอย 11) เพื่อเดินทางไปศูนย์ขทิรวัน
10.30 น. ถึงศูนย์ขทิรวัน
11.09 น. เริ่มพิธีชักรอกธงมนตรา
13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.30 น. สนทนาธรรมเรื่อง “การทำจิตใจให้มีความสุข” โดยพระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเช
16.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
17.30 น. กิจกรรมในสถูปมนตราประภัสสรและเดินภาวนาในสวนป่าแห่งความรื่นรมย์ ร่วมกับ
รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
18.30 น. พักรับประทานอาหารเย็น
20.30 น. ถวายดวงประทีป 109 ดวง และเวียนเทียนรอบสถูปมนตร์และบริเวณพระมหาสถูป
21.30 น. ร่วมภาวนาและอุทิศส่วนกุศล

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2553
6.30 น. ตื่นนอน
7.00 น. กราบอัษฏางคประดิษฐ์เพื่อตอบแทนบุญคุณของบุพการีเนื่องในโอกาสวันแม่
7.30 น. นั่งสมาธิและสวดมนตราแห่งความเมตตากรุณา
8.30 น. พักรับประทานอาหารเช้า
10.00 น. ร่วมพิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อพระแม่ตาราที่มูลนิธิพันดาราจัดสร้างขึ้นเป็นองค์แรก
พร้อมทั้งปฏิบัติธรรมและสนทนาธรรมกับริมโปเช
12.00 น. ปลูกต้นมะลิและต้นไม้มงคลอื่นๆร่วมกับริมโปเช
12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s