กิจกรรมจิตอาสาเย็บธงมนตรา

ธงมนตร์ (prayer flag) คือผ้าที่พิมพ์มนตราและรูปพระพุทธเจ้า/พระโพธิสัตว์ซึ่งนำมาผูกเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตและดินแดน การผูกธงมนตร์คือการที่เราทำให้มนตราอันประกอบด้วยถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าได้แพร่ไปในอากาศ นำพาความสุข สันติ ความรัก ความเมตตาไปสู่จักรวาล เป็นการเยียวยาจักรวาลและเป็นการมอบของขวัญที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งให้แก่สิ่งแวดล้อมและสัตว์ทั้งหลาย

ชาวทิเบตเชื่อว่าการผูกธงมนตร์ยังเป็นการสะเดาะเคราะห์ เป็นการขอพรให้มีชีวิตยืนยาว และขจัดอุปสรรคในชีวิตและการงาน พวกเขาจึงนิยมผูกธงใหม่ในวันปีใหม่และวันสำคัญในพระพุทธศาสนา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 มูลนิธิพันดาราได้สร้าง “สถูปมนตร์ประภัสสร” (Mantra Stupa of Clear Light) ขึ้นที่ศูนย์ขทิรวัน โดยสร้างมาแล้ว 3 องค์ สถูปมนตร์นี้ทำจากธงมนตร์หลากสีนับพันผืนมาผูกรวมกันเป็นรูปสถูปเจดีย์ เพื่อให้ลมพัดมนตราปลิวไปในอากาศ นำพาความรักความสุขไปทั่วดินแดน สถูปมนตร์นี้ยังใช้เป็นที่นั่งสมาธิภาวนาและที่จัดกิจกรรมต่างๆ สี่ปีก่อนในตอนที่มูลนิธิยังไม่มีอาคารก่อสร้างใดๆ ไม่มีศาลาปฏิบัติธรรม ก็ได้ใช้สถูปมนตร์เป็นที่ปฏิบัติธรรม เราตั้งชื่อสถูปมนตร์นี้ว่า “ประภัสสร” เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้นึกถึงจิตกระจ่าง อันเป็นสภาวะจิตเดิมแท้ของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย

การได้เห็นสถูปมนตร์ทำให้เราได้นึกถึงธาตุทั้งห้า ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ และอากาศ ซึ่งแสดงโดยสีต่างๆของธง สีเหลืองแทนธาตุดิน สีขาวแทนธาตุน้ำ สีเขียวแทนธาตุลม สีแดงแทนธาตุไฟ และสีฟ้าแทนอากาศธาตุ นอกจากนี้ สถูปมนตร์ยังแสดงถึงความเป็นอนิจจัง เมื่อเวลาผ่านไป ธงมนตร์สีสดใสก็เปื่อยสลายไปตามกาลเวลา หลังจากที่ลมได้พัดมนตราไปในอากาศ ทั้งลมและผ้าได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว

เพื่อเป็นพุทธบูชาในช่วงอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษานี้ มูลนิธิพันดาราจะสร้าง “สถูปมนตร์ประภัสสร” องค์ใหม่ขึ้น โดยมีเสากลางสูง 9 เมตร มูลนิธิขอเรียนเชิญจิตอาสามาช่วยกันเย็บลิ้นธง อันเป็นสัญลักษณ์แทนธาตุทั้งห้าที่ชายธงแต่ละผืน ในวันเสาร์อาทิตย์ที่ 3-4 กรกฎาคม 2553 ณ บ้านมูลนิธิพันดารา ซอยลาดพร้าว 11 การเย็บธงจะทำให้เราได้ใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ทำกิจกรรมดีๆเพื่อความสามัคคีและปรองดองกัน และทำให้เราได้ฝึกสมาธิ ได้บ่มเพาะความรักความกรุณา และได้เป็นส่วนหนึ่งของ “ผู้ให้” มนตราต่อจักรวาล…

กำหนดการ

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 3-4 กรกฎาคม 2553

9.30 น.พร้อมกันที่บ้านมูลนิธิ

รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ อธิบายความหมายของธงมนตร์และบทสวดมนตร์ที่สกรีนบนผืนธง อ. เยินเต็น อธิบายวิธีการเย็บธง

10.00-12.00 น. เย็บธง

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ขอเชิญนำอาหารมาทานร่วมกัน) และสนทนาธรรมตามอัธยาศัย

13.00-15.00 น. เย็บธง

15.00-15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.30-17.00 น. เย็บธง

17.00-17.30 น. สวดมนตราพระโพธิส้ตว์ด้วยกัน อุทิศบุญกุศล

ขอความกรุณาจิตอาสานำกรรไกร เข็ม ด้ายสีต่างๆ มาด้วย ท่านใดมีจักรเย็บผ้าไฟฟ้ากรุณานำมาด้วย เพื่อเย็บเชือกสำหรับผูกธง

ขอขอบคุณ คุณคุณเชน สุวิกะปกรณ์กุล ที่ให้ความช่วยเหลือในการจัดซื้อผ้า อาจารย์ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา สำหรับการสกรีนธง ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญค่าธง และอาสาสมัครทุกท่าน

Advertisements

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s