ปฏิมากรรมและจิตรกรรมในพุทธวัชรยาน

ปฏิมากรรมและจิตรกรรมในพุทธศาสนาวัชรยานตามประเพณีฝ่ายทิเบตและหิมาลัย เช่น ภูฏาน เนปาล และอินเดีย (โดยเฉพาะในบริเวณสิกขิม ลาดัก) มีประวัติความเป็นมานับพันปีและมีความหลากหลาย โดยนำเสนอคุณสมบัติแห่งพุทธะ ได้แก่ การเป็นผู้รู้ตื่น ผู้รู้และเบิกบาน ในสามลักษณะ คือ (1) ธรรมกาย (2) สัมโภคกาย และ (3) นิรมาณกาย

ธรรมกาย หรือกายธรรมของพระพุทธเจ้า ในหลายนิกาย เช่น ญิงมาปะ (Nyingmapa) เป็นรูปพระพุทธเจ้าสมันตภัทร หรือกุนตุ ซังโป แสดงถึงพระพุทธเจ้าต้นกำเนิด มีทั้งที่อยู่ในลักษณะประทับเป็นองค์เดี่ยวๆ และประทับในปางสวมกอด ซึ่งเรียกว่า ปางยับยุม (บิดามารดา) แสดงให้เห็นถึงการประสานระหว่างความกรุณา เปรียบดังบิดา กับปัญญา เปรียบดังมารดา โดยไม่มีความหมายเกี่ยวข้องกับตัณหาหรือโลกียะแต่อย่างใด

สัมโภคกาย แสดงถึงกายงดงามของพระพุทธเจ้า ทรงสวมอาภรณ์และมีเครื่องประดับ ดังเช่น รูปของพระอวโลกิเตศวร พระมัญชุศรี และนิรมาณกาย แสดงถึงกายเนื้อของพระพุทธเจ้า ทรงสวมอาภรณ์ของนักบวช ดังเช่น รูปของพระพุทธเจ้าศากยมุนี ที่คนไทยรู้จักกันโดยทั่วไป

ปฏิมากรรมและจิตรกรรมในประเพณีพุทธวัชรยานทั้งสามลักษณะดังกล่าวพบเห็นทั่วไปในวัดวาอารามต่างๆ มีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกับฝ่ายเถรวาทและมหายาน คือเน้นให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและให้เกิดความเข้าใจในแก่นธรรมของพระพุทธศาสนา คือ การไม่ยึดติดในสังสารวัฏและการเข้าถึงการตรัสรู้อันเป็นการหลุดพ้นจากกิเลสและเครื่องเศร้าหมองอย่างสมบูรณ์ มีคำกล่าวไว้ว่า รูปหล่อหรือภาพวาดทั้งหลายล้วนแต่เป็นอุบายในการเข้าถึงศูนยตาทั้งสิ้น

Advertisements

3 Comments

 1. เป็นวิสาขบูชาครั้งแรกในชีวิตที่ทำแล้วรู้สืกปิติ อย่างจริงจัง ไม่เหมือนไปทำที่อื่นๆในอดีต อีกประการอยากเรียนถามคุณนาคินว่าซื้อลูกชุบจากร้านไหนคะเพราะพี่สาวชอบทานมากอยากให้เขาได้ทานของอร่อยเหมือนเรา

  Reply

 2. -จะแจ้งคุณนาคินให้ทราบนะคะ
  -ดีใจที่คุณพรรณิภาได้มาใช้ชีวิตที่ขทิรวันและได้เวียนเทียนกับเรานะคะ

  Reply

 3. ได้ยินการปฏิบัติของท่านอาจารย์มานานแล้ว สนใจมากและเคยเห็นในทีวี ยินดีและดีใจมากที่มีคนสนใจและปฏิบัติในแนวนี้ นิกายนี้ยากแก่ความเข้าใจโดยสามัญแบบธรรมดาได้ และยังเป็นนิกายที่ก้าวลำนำยุคเกินกว่าวิทยาศาตร์ในแบบปัจจุบันที่จะเข้าใจ และผู้เข้าใจและเข้าถึงในนิกายนี้ถือเป็นสุดยอดของสุดยอดแห่งปราชญ์ที่เหนือกาลเวลา และเหนือsienceทั้งปวงที่มีอยู่บนโลกนี้ การเข้าถึงในsienceนี้ต้องใช้จิตที่เหนือสามัญรับรู้และรู้สึกสัมผัสสายป่านจักรวาลก่อเกิดสติปัญญาแบบพุทธะที่เหนือสามัญ โดยส่วนตัวแล้วข้าฯเลื่อมใสและศรัถธาในความมุ่งมั่นในการปฎิบัติของท่านอาจารย์ที่มีใจเกินร้อย และถือเป็นปราชญ์แห่งความเป็นพุทธะที่แท้จริงโดยจิตวิญญานนักรบแห่งธรรม ข้าฯยินดีและโมทนาในบุญกุศลของการปฎิบัติของท่านอาจารย์ด้วยเทอดสาธุๆๆๆๆๆๆๆ…………(ผู้ปฏิบัติในสายวัชรญานใน กทม.movement meditation)

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s