สถานปฏิบัติธรรมแห่งป่าสีเสียด

ศูนย์ปฏิบัติธรรมแบบทิเบตแห่งแรกของประเทศไทย

มูลนิธิพันดาราสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแบบทิเบตแห่งแรกของประเทศไทยบนเนื้อที่ 68 ไร่ที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้า ภูเขาสูง และทะเลสาบธรรมชาติ ณ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้มีชื่อว่า “ภัทรกัลป์ตาราขทิรวัน” หรือเรียสั้นๆว่า “ขทิรวัน” หมายถึงป่าขทิระหรือป่าสีเสียด

ขทิรวันเป็นชื่อสวรรค์ของพระแม่ตารา พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตากรุณา ตามตำนานและในบทสวดมนตร์กล่าวว่าพระองค์กำเนิดจากน้ำพระเนตรของพระอวโลกิเตศวรหรือ ที่คนไทยรู้จักในนามของ “เจ้าแม่กวนอิม”เมื่อคราวกรรแสงที่เห็นสัตว์นรกมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

จุดเด่นของศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้คือเป็นที่ประดิษฐาน พระศานติตารามหาสถูป ซึ่งจะก่อสร้างตามแบบพุทธศิลป์ทิเบตโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นที่กราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนกาย วาจา ใจของพระพุทธเจ้า

จุดเด่นอีกประการของศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้คือการเป็นสถานที่ฝึกจิตตามแนวการปฏิบัติซกเช็นและเป็นสถานที่จำศีลปลีกวิเวกเพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ

การบริหารงานของขทิรวันจะเป็นไปตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ป่าขทิระแห่งนี้เป็นป่ารื่นรมย์ทางจิตวิญญาณ และเน้นการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน

นอกจากนี้ ขทิรวันจะเป็นที่ตั้งของห้องสมุด เพื่อให้ผู้สนใจเรื่องราวของทิเบตและหิมาลัยรวมทั้งเรื่องการแพทย์แบบทิเบตได้มีแหล่งเรียนรู้

การตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้เป็นทางเลือกหนึ่งให้คนไทยได้แสวงหาความหมายของการดำรงชีวิตโดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้เกิดความรักใคร่ปรองดองในสังคม และเพื่อน้อมนำให้เกิดความสุขและสันติภาพบนโลก

ภาพข้างบนแสดงขทิรวันในวันแรกๆที่เราเข้าไปพัฒนา (สิงหาคม 2550)

ภาพต่อไปนี้แสดงขทิรวันในปัจจุบัน

ในวันที่รุ้งกินน้ำหลังอบรมวิถีฑากินี มิถุนายน 2552

ในวันที่เรือนปฏิบัติธรรมบ้านดินสร้างเสร็จ กุมภาพันธ์ 2553

ในวันลงเสาเข็มพระมหาสถูปครบ 100 ต้น เมษายน 2553

ในวันเสวนาบทบาทของสตรีในพระพุทธศาสนา มีนาคม 2553

Advertisements

3 Comments

    1. ดูภาพกิจกรรมจาก facebook ได้ด้วยนะคะ สมัครเป็นแฟนมูลนิธิ หรือติดตามเรื่องราวต่างๆใน wall ของอาจารย์ได้ค่ะ ด้วยเมตตา

      Reply

  1. ขอบคุณที่ให้ข้อมูลดีดีค่ะ ตอนนีี้มีศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ สำหรับ ชาวไทยที่รักการปฏิบัติธรรมน่ะค่ะ ที่ อรุณธรรมสถานค่ะ ที่ จ.ชัยภูมิ สามารถแวะเที่ยว มอหินขาว ตอนกลับบ้านได้น่ะค่ะ

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s