บ่มเพาะความเมตตากรุณาในหัวใจ

ในขณะที่โลกวุ่นวายเต็มไปด้วยภัยพิบัติทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาและทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ (ซึ่งก็ยังเกี่ยวข้องกับการกระทำของมนุษย์) เรายิ่งต้องบ่มเพาะความเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นในหัวใจของเรา   ทุกเช้าเมื่อตื่นนอน สัญญากับตัวเองว่าจะรักและกรุณาสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีอคติ ทุกชีวิตคือผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับเรามาก่อนแล้วทั้งนั้น ระหว่างวัน ดำรงชีวิตเยี่ยงพระโพธิสัตว์ ปฏิบัติต่อพ่อแม่ญาติพี่น้องด้วยความรัก ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นและสัตว์อื่นด้วยไมตรีจิต ให้ความช่วยเหลือผู้มีทุกข์เท่าที่จะทำได้ ไม่เบียดเบียนหรือฆ่าสัตว์ไม่ว่ามันจะตัวเล็กหรือดูด้อยค่าเพียงไร สวดคาถาแห่งความเมตตากรุณาในทุกๆขณะที่มีเวลา ก่อนนอน แผ่บุญกุศลให้ทุกชีวิต อธิษฐานให้พวกเขาเข้าถึงการตรัสรู้ธรรม พร้อมกับหลับไปกับความรู้สึกเมตตากรุณาในหัวใจ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s