Visakhapuja Full Moon Meditation

สมาธิภาวนาในคืนวันเพ็ญเนื่องในวันวิสาขบูชา 2553
เพื่อผ่อนคลายกายใจ และแผ่บุญกุศลให้แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในทิเบต

สถานที่ ศูนย์ขทิรวัน หมู่บ้านมะค่าสี่ซอง ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันเวลา บ่ายวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม – เที่ยง วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2553
*ไม่เสียค่าลงทะเบียน*

มูลนิธิพันดาราขอเรียนเชิญผู้สนใจปฏิบัติธรรม เวียนเทียน นั่งสมาธิ บำเพ็ญบุญกุศล และร่วมภาวนากับ รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ สตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนาปี 2552 และผู้จาริกแสวงบุญด้วยการกราบอัษฎางคประดิษฐ์ในทิเบต
ศูนย์ขทิรวันเป็นธรรมาศรมแบบทิเบตและแหล่งพักพิงใจในพระพุทธศาสนาภายใต้การดูแลของมูลนิธิพันดารา ตั้งอยู่ที่ถนนหัวหิน-ป่าละอู​ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายรอบด้วยภูเขา ทะเลสาบ และป่า เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การทำสมาธิภาวนาและฝึกจิตให้เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา

ผู้ร่วมภาวนาจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป พระสถูปพุทธศิลป์ทิเบตอุทิศเพื่อสันติสุขของมวลมนุษย์และสันติภาพของโลก ได้แผ่บุญกุศลให้แก่ผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวในทิเบตเดือนเมษายนที่ผ่านมา และได้อนุโมทนาบุญกุศลร่วมกับคณะจิตอาสาที่มาทำบุญฝึกสมาธิด้วยการวาดภาพสัญลักษณ์พุทธศิลป์ทิเบตที่ผนังศาลาเตวา วัฒนา ศาลาหลังใหม่ของศูนย์ขทิรวัน

โปรแกรม (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
วันที่ 28 พฤษภาคม 2553
15.00 น. เดินทางถึงศูนย์ขทิรวัน ทำความรู้จักสถานที่
15.30-17.00 น. สนทนาธรรมเรื่องการละอัตตา และการดำรงชีวิตอยู่โดยไม่ถูกกระทบจากอารมณ์ความรู้สึก
18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ชมพระจันทร์ขึ้นเหนือยอดไม้
19.00-19.45 น. ทิเบตบนผืนผ้า : ภาพยนตร์เกี่ยวกับการจาริกแสวงบุญและแผ่นดินไหวในทิเบต
20.00-21.00 น. เวียนเทียน ถวายดวงประทีปเพื่อชีวิตที่สว่างไสว แผ่บุญกุศลให้แก่ผู้ประสบภัย และรำลึก
ถึงดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับในเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ทิเบต เผาอาหารอุทิศให้ดวงวิญญาณในอันตรภพ (บาร์โด) ร่วมกันภาวนามนตราดับทุกข์โศกของสัตว์โลกในหกภพภูมิ
21.00-22.00 น. นั่งสมาธิ

วันที่ 29 พฤษภาคม
6.00 น. เดินภาวนารับอรุณรุ่ง รับประทานเครื่องดื่มยามเช้า
6.45 น. กราบอัษฎางคประดิษฐ์เพื่อเจริญศรัทธาในพระรัตนตรัย ตอบแทนพระคุณของบุพการี และเพื่อละวางอัตตา
7.00 น. นั่งสมาธิ
7.45 น. ตั้งจิตถวายเครื่องบูชาอันประเสริฐ ประกอบด้วย เขาพระสุเมรุ พระอาทิตย์ พระจันทร์ ทวีปทั้งสี่ และทรัพย์สมบัติทั้ง
หลาย รวมทั้งตัวตนของเรา แด่พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ เพื่อสั่งสมบุญบารมีอันจะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต และเพื่อฝึกไม่ให้ยึดติดกับทรัพย์สมบัติทั้งที่หามาได้และที่มีอยู่ในธรรมชาติ
8.00 น. รับประทานอาหารเช้า
9.00-11.00 น. สนทนาในวงกลมศักดิ์สิทธิ์เพื่อการตระหนักรู้ ปูทางสู่การทำกิจกรรมบ่มเพาะปัญญาภายใน (Dakini Training)

11.00-11.30  น. ภาวนามนตราพระแม่ตาราเพื่อปลูกฝังความรักความกรุณาและความเบิกบานในหัวใจ อุทิศบุญกุศลร่วมกัน

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน


สถานที่พัก

ศูนย์ขทิรวันจะบริการที่พักเรียบง่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรม ทั้งแบบเต้นท์เดี่ยว เต้นท์ครอบครัว และที่พักในศาลาปฏิบัติธรรมซึ่งมีมุ้งลวด ทางศูนย์ฯ มีห้องสุขาและห้องอาบน้ำสไตล์รีสอร์ท

อาหาร ทางศูนย์ฯจะบริการอาหารทุกมื้อและเครื่องดื่มร้อนเย็น ผู้ร่วมภาวนาสามารถร่วมทำบุญเป็นค่าอาหาร หรือนำวัสดุอาหาร ขนม ชา/กาแฟ ผลไม้มาแบ่งปัน

อากาศ ศูนย์ขทิรวันอยู่ในเขตภูเขา มีแดดร้อนในตอนกลางวัน แต่อากาศเย็นสบายจนหนาวเย็นในตอนกลางคืน

กติกา เราจะใช้ชีวิตด้วยกันอย่างเรียบง่าย มีมิตรไมตรีต่อกัน จริงใจต่อกัน ไม่ตัดสินกัน และเคารพธรรมชาติ

การเดินทาง
ผู้ร่วมภาวนาสามารถขับรถมาตามแผนที่ที่แนบ หรือเดินทางมาทางรถตู้หรือรถทัวร์ มาลงที่ตัวเมืองหัวหิน แล้วขึ้นรถสองแถวน้ำตกป่าละอู แจ้งให้คนขับทราบว่าต้องการลงที่ศูนย์ทิเบตบริเวณหมู่บ้านมะค่าสี่ซอง เลยอบต หนองพลับ ประมาณ 7 กิโล

ในกรณีที่ท่านต้องการให้มูลนิธิจัดหารถให้ กรุณาติดต่อโดยเร็วที่สุดก่อนวันสุดท้ายของการลงทะเบียน

แจ้งความจำนง ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2553 ที่ 1000tara@gmail.com โทร. 0806100770

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s