Great Stupa

ศานติตารา พระสถูปแห่งชีวิต
สามปีก่อนเมื่อริเร่ิมโครงการพระสถูป เราไม่รู้ว่าโครงการจะยากลำบากเพียงไร จะต้องใข้งบประมาณมากแค่ไหน เมื่อตั้งใจจะสร้างปูชนียสถานองค์นี้ เราก็ทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจ เราศึกษาค้นคว้า ทำงานกับพระอาจารย์ในสายทิเบต และในสายเถรวาทและมหายานใน ประเทศไทย เราฝึกคุณธรรมเรื่องความอ่อน น้อมด้วยการขอความช่วยเหลือ จากหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน และไม่ว่าพวกเขาจะเป็นผู้ใหญ่ในสังคม นักวิชาการ สถาปนิก วิศวกร หรือช่างศิลป์

เวลาผ่านไป ภาพวาดพระสถูปก็เกิดขึ้น แบบสถาปัตยกรรมและแบบวิศวกรรมก็เกิดขึ้นด้วยฝึมือและน้ำใจของจิตอาสาชาวไทย

เราสร้างองค์พระสถูปจำลองขนาด 1 เมตร เราอัญเชิญองค์พระสถูปไปประดิษ ฐานที่ศูนย์ขทิรวันเพื่อเป็น หลักชัยในการก่อสร้าง เรานิมนต์พระอาจารย์ทิเบตมาทำพิธีพุทธาภิเษกและวางศิลาฤกษ์ เราจัดสวดมนต์ภาวนาในคืนวันเพ็ญขอพรให้การงานพระสถูป เราทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อให้ ผู้คนจำนวนมากได้มีส่วนร่วม ในการทำความดีครั้งนี้ เราจัดงานฉลองพระสถูปด้วยการถวายเครื่องบูชา 5000 ที่

มาวันนี้ เราได้ตอกเสาเข็มและจะดำเนินการ ตลอดหน้าร้อนนี้จนครบ 497 ต้น ในขณะเดียวกัน เราก็ปรับถนนเพื่อรองรับการก่อสร้างพระสถูป ในวินาทีที่เสาฤกษ์ต้นแรกได้ รับการตอก เยินเต็นกับฉันสวดมนต์ขอพรจา กริมโปเช จากพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ และธรรมบาล ขอให้การงานอย่าได้มีอุปสรรค และขอให้พระศานติตาราอุบัติ ขึ้นเป็นพระสถูปแห่งชีวิตและ เป็นเสาเอกแห่งจิตใจของผู้คน และสัตว์โลกตลอดไป

Kesang (Dr. Krisadawan) & Yonten recited prayers removing obstacles and bringing auspiciousness before the first piling was planted.

Stupa site under construction

Tara Great Stupa’s first piling, 25 March 2010

Peeping through a hole in a rock at the back of Khadiravana
Advertisements

Stupa’s Good News

For Friends of the Stupa:

First concrete piles of the Tara Great Stupa will be planted on 24 March 2010. That day the Foundation will make offerings to Dharmapalas and the next day to Guru Rinpoche.

We are grateful to all the supports and if anyone wishes to contribute for the piles, they are still welcome to do so. Please contact me directly at 0813431586. Thank you.

จะมีการตอกเสาเข็มพระศานติตารามหาสถูปในวันที่ 24 มีนาคม ในวันนั้นทางมูลนิธิจะถวายเครื่องบูชาใหญ่แด่ธรรมบาลและในวันรุ่งขึ้นแด่พระคุรุริมโปเช ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญสร้างพระมหาสถูป หากผู้ใดมีความประสงค์จะทำบุญสร้างเสาเข็ม สามารถทำได้โดยติดต่ออ. กฤษดาวรรณได้โดยตรงที่ 0813431586 ขออนุโมทนาบุญกุศลของทุกท่าน

Praise of Vajravarahi Tara

1  Homage to the Body of Tara,

great Sow (Varahi) of Emptiness and Compassion!

Homage to the Speech of Tara,

Perfection without words, thought or speaking!

Homage to the Mind of Tara,

the mind of immaculate Moon of Gnosis!

2  Moonlight dispelling samsara’s darkness

like an o’erpowering solar disk!

To Tara, endowed with the qualities of

Method and Wisdom, I bow forever.

3 You always love migrators like Your children,

and fix the three realms in the three Liberations.

Living in the Khadira Forest,

You save us strongly from the eight fears.

4  Tara, I pay homage to You.

In the Pure Land Abhirati

You show the form of Vajra-dakini,

Tara, homage and praise to You!

5  In th Pure Land Glorious

You show the form of Ratna-dakini,

Dispeller of migrators’ sickness of sorrow,

Tara, homage and praise to You!

6  In the Pure Land Sukhavati

You show the form of Padma-dakini,

Living in the state of Great Bliss,

Tara, homage and praise to You!

7  In the Pure Land of Visuddhi

You show the form of Karma-dakini,

Helping migrators with the four rites,

Tara, homage and praise to You!

8  In the Pure Land An-anta-madhya

You show the form of Paramita,

with th’ assembly of Buddhas of ten directions,

Tara, homage and praise to You!

9  In the Pure Land of the eight charnel grounds

You show the form of Vajra-varahi,

amidst a blazing mass of fire,

Tara, homage and praise to You!

The praise by the pandita Candrakirti is complete.

Translated from Tibetan by Martin Willson in “In Praise of Tara: Songs to the Saviouress”.

Tibetan Earth House in Completion

During Maghapuja and OBWA forum the Tibetan house was used for the first time as temporary residence of Kunga Sangbo Rinpoche. Rinpoche said it was a lovely place and he enjoyed it there very much. Later on Taiwanese nuns and a Zen master stayed there. They all had great times there.

We are grateful to Good Boy, Orn and everyone who took part in building this house. Yonten repainted the house and taught our workers how to render Tibetan design and colors. Jick contributed a bed and lent her furniture and decorations. Nuch and Nok did last minute shopping to make sure the house provided all the needed comforts.

Memories from Recent Events

My laptop broke down and many photos particularly from Kunga Sangbo Rinpoche’s dharma teachings were deleted by chance. Here are some memories of the recent events, as we still have in the remaining camera.

Kunga Sangbo Rinpoche is planning to return to Thailand in August to conduct a ceremony of bestowing Bodhisattva’s vows to those who attended Tonglen meditation at the foundation house on 3 March 2010. We rejoice in Khun Duangdaw Suwannarangsi’s motivation and contribution which will make it possible for Rinpoche to come back for this event.

Talk on “Abandoning the Ego” by Kunga Sangbo Rinpoche, Bodhigaya Hall, Amarin-Sogo Building, 4 March 2010

Newly ordained bhikkhunis received “anumodana” certificates from Ven. Bhiikhuni Dr. Karuna Dharma, 5 March 2010, Outstanding Buddhist Women Awards (OBWA) Ceremony, Don Muaeng.

Vajrayana blessings at OBWA

Ven. Min Yu and Sensei Carol

Congratulations to the 2010 OBWA awardees

“Long time ago there was a princess named “Yeshe Dawa” (Wisdom Moon). She had great devotion in the Triple Gems…” 8 March 2010 – We told Tara’s story at Khadiravana’s sacred banyan tree,

before we walked back reciting the Mani song all the way through.

Dialogue on woman practitioners – insights from Thai and Taiwanese Bhikkhunis, Vasutara Sala, Khadiravana, 6 March 2010.

Mottainaine Song by Ruri Sato

ขอมอบบทเพลงอ่อนหวานที่แสดงความกตัญญูต่อสรรพสิ่งแด่ทุกคนที่เหน็ดเหนื่อย โลกยังมีสิ่งดีๆอีกมากขอเพียงเราเปิดใจกว้าง

Mottainaine Song (Eng ver.)

Song by Chiyuki Ejima

Words&Music by Ruri Sato (Producer)

Arrangement by Miyuki Shimizu

listen music :
http://www.esnips.com/doc/dd30cbc4-1d59-4cc7-8b6b-2eee81b9eb31/Mottainaine-English-Ver

download song :
http://www.upfordown.com/public/pdownload/26688/Track%20No01.mp4?no_history

Mottainaine Song (Japanese ver.)

Song by Chiyuki Ejima

Words&Music by Ruri Sato (Producer)

Arrangement by Miyuki Shimizu

Listen music :
http://www.esnips.com/doc/77af1ca7-3c42-4922-9a83-81c5c142354b/Mottainaine-Japanese-Version

Download song :
http://www.upfordown.com/public/pdownload/26704/Track%20No02.mp4?no_history