Evening with Bodhisathan Mongkoltham

23 กุมภาพันธ์ 2553

ได้รับเชิญไปบรรยายพุทธวิถีแบบทิเบตให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมที่โพธิสถานมงคลธัญ ศูนย์ปฏิบัติธรรมใจกลางไชน่าทาวน์ (ท่าน้ำราชวงศ์) ประทับใจในน้ำใจไมตรีของทุกคน และซาบซึ้งในศรัทธาที่ทุกคนมีต่อพระพุทธศาสนา เป็นอีกหนึ่งวันดีๆที่ได้พูดคุยเกี่ยวกับการกราบอัษฎางคประดิษฐ์ การเดินทางที่มีศรัทธาเป็นตัวขับเคลื่อน

มีผู้ถามว่าซาบซึ้งในอะไรมากที่สุด ได้ตอบไปว่า ซาบซึ้งในปัญญาและความเมตตากรุณาของครูและซาบซึ้งในมหาปณิธานของพระแม่ตาราที่จะไม่จากสังสารวัฏไปจนกว่าสัตว์ชีวิตสุดท้ายจะได้เข้าถึงการตรัสรู้

เราจากกันด้วยความรู้สึกดีๆ ด้วยเสียงตารามนตราที่กังวาลทั้งห้องประชุม และการถวายมันดาลาเป็นพุทธบูชาแด่พระแม่ตารา ผู้เราสวดบูชาเพื่อขอให้พระองค์ช่วยเราสร้างสถูปบนโลกมนุษย์

ขออนุโมทนาบุญกุศลต่อทุกท่านที่ร่วมสร้างเสาเข็มศานติตารามหาสถูป ยอดเงินทำบุญในค่ำวันนี้  25,150 สามารถสร้างเสาเข็มได้ 2.5 ต้น (โปรดดูหน้า Stupa Construction สำหรับรายชื่อ)

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ คุณสมิทและอ. เมทิส ตันสุวรรณ ที่ช่วยประสานงานให้จนเกิดวันดีๆในวันนี้

ห้องประชุมงดงามไปด้วยพระพุทธรูปและรูปพระโพธิสัตว์ในหลายๆลักษณะ ศิลปะไทย จีน ทิเบต

กับอาจารย์พวงเพ็ญ

ประทับใจในการต้อนรับที่อบอุ่นของอาจารย์ ดร. เบญจลักษณ์และชาวโพธิสถานทุกท่าน

เล่าเรื่องโครงการพระมหาสถูป

“สร้างสถูปก่อนเพราะสถูปคือจิตของพระพุทธเจ้า จากนั้นจงสร้างวิหารแทนกายของพระองค์’

ร่วมถวายมันดาลาเป็นพุทธบูชา

กราบอัษฎางคประดิษฐ์ร่วมกัน ทำความเคารพพระรัตนตรัย 3 ระดับด้วยกาย วาจา ใจ ให้คำมั่นสัญญาต่อเบื้องพระพักตร์พระพุทธเจ้าว่าเราจะยึดพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะไปจนกว่าจะถึงการตรัสรู้ การกราบเป็นการสั่งสมบุญบารมีที่มีอานิสงส์เหนือคณานับและเป็นการสลายบาปกรรม กราบพระด้วยจิตบริสุทธิ์ ด้วยศรัทธาที่ไม่สั่นคลอน และด้วยจิตอ่อนน้อมถ่อนตน สลายความผิดพลาดที่เคยทำมาจนหมดสิ้น

***

อังคารที่ 2 มีนาคม เวลาหนึ่งทุ่ม พระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเชรับนิมนต์จะไปบรรยายธรรมและประกอบพิธีมนตราภิเษกพระแม่ตาราเขียวที่โพธิสถานมงคลธัญ ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน มณฑลพิธีจะทำหน้าท่าน้ำราชวงศ์ มีแสงระยิบระยับของกรุงเทพในยามค่ำเป็นแสงดาวในฟากฟ้า

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s