มาฆบูชาภาวนากับกุงกา ซังโบ ริมโปเช

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนบำเพ็ญบุญกุศลด้วยการปฏิบัติบูชาพระแม่ตารา พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตากรุณา ฝึกสมาธิกรรมฐานกับพระอาจารย์กุงกา ซังโบ ริมโปเช ฝึกละความโกรธและอกุศลกรรม ๑๐ ในวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา ณ ศูนย์ขทิรวัน ป่าสีเสียดแห่งความรื่นรมย์ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์

กำหนดการภาวนา

ศุกร์ที่ 26 กพ. เดินทางมาถึงขทิรวันเพื่อเตรียมตัวก่อนการภาวนา ท่านสามารถเดินทางมาถึงที่ศูนย์ขทิรวันได้ตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นเป็นต้นไป

ขอความกรุณารับประทานอาหารเย็นล่วงหน้า มูลนิธิจะมีเครื่องดื่มร้อนๆไว้บริการในยามค่ำคืน

เสาร์ที่ 27 กพ. อภิวาทโยคะ ริมโปเชสอนฝึกสมาธิถึงพระแม่ตารา เริ่มทำเตรอเม โดบุม (กองหินตารา) สวดมนตราแห่งความรัก สนทนาธรรมในบรรยากาศธรรมชาติเรื่องการละอกุศลกรรม ๑๐ (พร้อมรับคู่มือการละอกุศลกรรม)

อาทิตย์ 28 กพ. (วันมาฆบูชา/โปรแกรมสำหรับคนทั่วไป เริ่ม 9.30 น. เสร็จ 15.00 น. สำหรับผู้ไม่ได้ค้างคืน) เริ่มต้นวันใหม่ด้วยอภิวาทโยคะและนั่งสมาธิ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ “ตารามนตราภิเษก” เพื่อขอพรในการปฏิบัติธรรมและความสุขในชีวิต พิธีสวดมนตร์ให้พรแก่การตอกเสาเข็มในการสร้างฐานพระมหาสถูป 500 ต้น สวดตารามนตรา ถวายกองหินตาราเป็นพุทธบูชา

ในตอนค่ำ ถวายดวงประทีปและเดินเวียนเทียนที่บริเวณพระมหาสถูปท่ามกลางพระจันทร์วันเพ็ญและดวงดาวนับพันดวง สนทนาธรรมกับริมโปเชเรื่องการละความโกรธและการจัดการกับความเครียด

ผู้มาร่วมเฉพาะโปรแกรมนี้ โปรดเดินทางมาถึงเวลา 9.30 น. เพื่อเข้าร่วมพิธีมนตราภิเษก

จันทร์ 1 มีค. อภิวาทโยคะ นั่งสมาธิ ฝึกปฏิบัติกับริมโปเชเพิ่มเติม อุทิศบุญกุศลร่วมกัน

เกี่ยวกับริมโปเช

กุงกา ซังโบ ริมโปเช เป็นเจ้าอาวาสวัดเจคุนโดในแคว้นคาม ทิเบตตะวันออกและเป็นทุลกุ (พระกลับชาติมาเกิด) แห่งวัดต้าชี่กง นครลาซา พระอาจารย์หลักของริมโปเชคือท่านลูเดน เคน ริมโปเชและสมเด็จพระสังฆราชสาเกีย ทริซิน ในนิกายสาเกียปะ ในยามว่างจากภารกิจที่ลาซาและเจคุนโด ริมโปเชพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งเพื่อสอนลูกศิษย์ชาวจีนและเพื่อทำคัมภีร์ ปัจจุบันริมโปเชมีลูกศิษย์จำนวนมากโดยเฉพาะในประเทศจีน ท่านได้พิมพ์คัมภีร์อรรถกถาของพระอาจารย์ในนิกายสาเกียปะ 25 เล่ม เป็นแรงสำคัญในการทำพจนานุกรมขนาดใหญ่สองภาษา (ทิเบต-จีน) ริมโปเชได้สร้างโรงเรียนประถมศึกษาในเขตชนเผ่าเร่ร่อนปาทังที่เป็นบ้านเกิดของท่าน มูลนิธิพันดาราได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนนี้มาตั้งแต่ก่อตั้งใหม่ๆในปี 2548  ริมโปเชเดินทางมาประเทศไทยหลายครั้งเพื่อบรรยายธรรม แสดงปาฐกถาในการประชุม นำภาวนา และประกอบพิธีมนตราภิเษก ริมโปเชยังมีความเมตตาแก่ศูนย์ขทิรวันโดยท่านรับนิมนตร์เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สำหรับการก่อสร้างวิหารพระแม่ตาราในอนาคต ประวัติของริมโปเชอ่านได้จาก http://www.thousand-star.org

การบรรยายของริมโปเชจะเป็นภาษาทิเบต อาจารย์กฤษดาวรรณจะแปลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ในกรณีที่มีผู้เข้าอบรมเป็นชาวต่างประเทศ)

หมายเหตุ

1. เพื่อให้การภาวนามีประสิทธิภาพสูงสุด ทางมูลนิธิจะรับจำนวนจำกัด (20-25 คน) สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้ง 4 วัน โดยจะให้โอกาสแก่ผู้ที่สมัครภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ก่อน เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสสนทนาธรรมอย่างใกล้ชิด ได้ซักถามจากริมโปเชโดยตรง และเรียนรู้จากการปฏิบัตินี้ให้มากที่สุด

2. ขอความกรุณาผู้ปฏิบัติธรรมแต่งกายสุภาพ งดเว้นเนื้อสัตว์ในระหว่างปฏิบัติบูชาพระแม่ตาราที่ขทิรวัน

3. ในวันมาฆบูชา โปรแกรมเปิดสำหรับบุคคลทั่วไปโดยไม่ต้องลงทะเบียน แต่ขอความกรุณาให้แจ้งชื่อล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม

4. ท่านสามารถนำ เทียน (ถ้วยเล็กๆสีขาว ไม่มีกล่ิน) ดอกไม้ ผลไม้และขนมที่ไม่มีเนื้อสัตว์มาร่วมถวายเป็นเครื่องบูชา

5. ในการทำกองหินตารา ท่านสามารถนำหินจากบ้านมาร่วมด้วย เป็นหินก้อนเท่ากำปั้นหรือฝ่ามือ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s