Message from Khadiravana

อีกเพียงวันเดียวก็จะถึงงานใหญ่ ศาลาหลังใหม่สีสันสดใสตามสไตล์ทิเบต พี่สำราญและพี่อัมพร เจ้าภาพหน้าตาสดชื่นที่เห็นศาลาเสร็จทันกำหนด เยินเต็นเย็บผ้าทิเบตประดับตามจุดต่างๆ ที่บริเวณพระสถูป เราไปปักธงมนตร์พระแม่ตารากัน เน้นสีเขียวกับฟ้าเพราะเป็นสองสีที่เหลืออยู่ตอนนี้ สีเขียวแทนตารา สีฟ้าแทนจิตกระจ่าง รถแทรกเตอร์ปรับดินหยุดพักเพื่อให้พวกเราได้จัดพิธีในวันสำคัญ ที่บ้านดิน พวกเราแต่งเติมสีสันทิเบตตามรั้ว ช่างกระจกใส่กระจกกับมุ้งลวดเสร็จทันการ พรุ่งนี้เราจะขัดถู เตรียมเฟอร์นิเจอร์ให้ริมโปเช กางเต้นท์ทิเบต ล้างถ้วยชาม เมื่อผ่านมาฆบูชาภาวนาไปแล้ว เราก็จะเดินสายตามริมโปเชไปบรรยายธรรม วันที่ 5 มีนาคม เราจะกลับมาขทิรวันกันใหม่เพื่อต้อนรับคณะภิกษุณีที่เมตตาเดินทางมาภาวนาที่ขทิรวัน นี่จะเป็นอีกหน้าหนึ่งที่จะจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของศานติตารา

สำหรับผู้สนใจมาร่วมงาน ในยามนี้ กลางวันร้อนหน่อยนะคะ แต่เมื่อหมดแดด อากาศก็เริ่มเย็น วันงานแม่จะนำวุ้นกับบัวลอยใส่น้ำแข็งมาเลี้ยง พี่อัมพรจะนำหมี่ไทยจากปราณบุรีมา สำหรับเพื่อนสายใยพันดารา เราจะได้ฉลองวันครบรอบวันเกิดพันดาราปีที่ 5 ด้วยกัน

Advertisements

Program, 6-8 March 2010

Outstanding Women in Buddhism Forum
In Honor of the United Nations International Women’s Day

Date:  Saturday, March 6, 2010
Location:  Tara Khadiravana Center, Founder & Director Dr. Krisadawan Hongladarom

Contact:  Rattanavali  089-739-1693

Morning
Breakfast
08.30 – 11.00
Welcome to Tara Khadiravana Center

Lunch
Dialogue 1              13.00 – 14.30
Taiwan Bhiksunis – Thai Bhikkhunis Dialogue
Facilitators:  Bhiksuni Ming Yu & Assistant Professor Nartruedee Dendoung

Refreshments

Dialogue 2        15.00 – 17.30
Taiwan Bhiksunis – Thai Bhikkhunis Dialogue
Facilitators:  Bhiksuni Ming Yu & Dr. Suwida Sangesahanat

Refreshments

19.00 – 21.00         Guided Meditation & Dhamma Talk
Dr. Krisadawan Hongladarom

Date:  Sunday, March 7, 2010

Morning
Breakfast

08.30 – 11.00
The Peaceful Spirit of Buddhism in Artwork
Mrs. Ruri Sato

Lunch

13.00 – 14.30
Buddhism & Respect for Nature
Dr. Tashi Choedron

Buddhist Economics
Supaporn Asavachaichan

Refreshments

15.00 – 17.30
Buddhism in America
Bhiksuni Dr. Zhiru Ng & Bhiksuni Dr. Karuna Dharma

Refreshments

19.00 – 21.00
Guided Meditation, Yoga & Dhamma Talk
Maechee Aree Kieatthubthew

Date:  Monday, March 8, 2010, International Women’s Day

Morning

Breakfast

08.30 – 11.00
Gratitude Workshop
Reverend Carol GanSho O’Dowd

Lunch

13.00 – 14.30
Gender Equality & Gender Mainstreaming
& Thai Women in Buddhism
Assistant Professor Nartruedee Dendoung

Refreshments

15.00 – 17.30
Beyond All Religions:  Exploring One’s Own Mind
Vaneerat Sornprasit

Refreshments

19.00 – 21.00
Guided Meditation & Dhamma Talk
Dr. Krisadawan Hongladarom

****

Receiving Nuns at Khadiravana

On the occasion of the UN’s women’s day on 8 March, the foundation is delighted to invite interested persons to welcome international outstanding women in Buddhism and 50 nuns and committed lay practitioners at Khadiravana on 6-8 March 2010.  The three days will be devoted to dharma teaching, learning and discussions. Mornings and nights will be time for meditation and reflection.

ขอเชิญทุกท่านร่วมต้อนรับคณะภิกษุณี แม่ชี ผู้ปฏิบัติธรรม และสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนาจากประเทศต่างๆ 50 ท่านที่จะเดินทางมาพำนักที่ศูนย์ขทิรวัน ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม จะมีโปรแกรมบรรยายธรรม สนทนาธรรม และฝึกสมาธิภาวนาทั้ง 3 วัน รายละเอียดโปรดดูในบล็อกถัดไป

List of Outstanding Women in Buddhism 2010

1. Bhikkhuni Dhamma Vijjani (Thailand)

2. Associate Prof. Bhiksuni Dr. Zhiru Ng (Singapore)

3.Bhiksuni Ming Yu (Taiwan)

4. Bhiksuni Dr. Karuna Dharma (USA)

5. Dr. Tashi Choedron (Malaysia)

6. Dr. Varaporn Chamsanit (Thailand)

7. Maechee Aree Kieatthubthew (Thailand)

8. Mrs. Sato (Japan)

9. Assistant Professor Nartruedee Dendoung (Thailand)

10. Supaporn Asavachaichan (Thailand)

11. Vanerath Sornprasit (Thailand)

For more detail and biographical information of the awardees, please go to http://www.owbaw.org/2010.asp

กำหนดการบรรยายธรรมและประกอบศาสนกิจ

กำหนดการบรรยายธรรมของพระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเช (แก้ไขล่าสุด 24 กุมภาพันธ์)

28 กพ – 1 มีค ประกอบพิธีมนตราภิเษกพระแม่ตารา นำภาวนาเนื่องในวันมาฆบูชา พิธีให้พรการตอกเสาเข็มพระมหาสถูป สอนฝึกสมาธิแบบทิเบต ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

2 มีค –
7-9 pm บำเพ็ญบุญกุศลด้วยการปล่อยปลา ประกอบพิธีมนตราภิเษกพระแม่ตาราที่โพธิสถานมงคลธัญ ราชวงศ์

3 มีค –
1-4 pm บรรยายเรื่อง “ทำความรู้จักพระพุทธศาสนาวัชรยาน” ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7-9 pm สอนฝึกสมาธิทงเลน บ้านมูลนิธิ ลาดพร้าว ซอย 11

4 มีค –
7-9 pm บรรยายเรื่อง “การละตัวตน” ห้องโพธิคยา สำนักพิมพ์ DMG ตึกอมรินทร์โซโก้

Evening with Bodhisathan Mongkoltham

23 กุมภาพันธ์ 2553

ได้รับเชิญไปบรรยายพุทธวิถีแบบทิเบตให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมที่โพธิสถานมงคลธัญ ศูนย์ปฏิบัติธรรมใจกลางไชน่าทาวน์ (ท่าน้ำราชวงศ์) ประทับใจในน้ำใจไมตรีของทุกคน และซาบซึ้งในศรัทธาที่ทุกคนมีต่อพระพุทธศาสนา เป็นอีกหนึ่งวันดีๆที่ได้พูดคุยเกี่ยวกับการกราบอัษฎางคประดิษฐ์ การเดินทางที่มีศรัทธาเป็นตัวขับเคลื่อน

มีผู้ถามว่าซาบซึ้งในอะไรมากที่สุด ได้ตอบไปว่า ซาบซึ้งในปัญญาและความเมตตากรุณาของครูและซาบซึ้งในมหาปณิธานของพระแม่ตาราที่จะไม่จากสังสารวัฏไปจนกว่าสัตว์ชีวิตสุดท้ายจะได้เข้าถึงการตรัสรู้

เราจากกันด้วยความรู้สึกดีๆ ด้วยเสียงตารามนตราที่กังวาลทั้งห้องประชุม และการถวายมันดาลาเป็นพุทธบูชาแด่พระแม่ตารา ผู้เราสวดบูชาเพื่อขอให้พระองค์ช่วยเราสร้างสถูปบนโลกมนุษย์

ขออนุโมทนาบุญกุศลต่อทุกท่านที่ร่วมสร้างเสาเข็มศานติตารามหาสถูป ยอดเงินทำบุญในค่ำวันนี้  25,150 สามารถสร้างเสาเข็มได้ 2.5 ต้น (โปรดดูหน้า Stupa Construction สำหรับรายชื่อ)

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ คุณสมิทและอ. เมทิส ตันสุวรรณ ที่ช่วยประสานงานให้จนเกิดวันดีๆในวันนี้

ห้องประชุมงดงามไปด้วยพระพุทธรูปและรูปพระโพธิสัตว์ในหลายๆลักษณะ ศิลปะไทย จีน ทิเบต

กับอาจารย์พวงเพ็ญ

ประทับใจในการต้อนรับที่อบอุ่นของอาจารย์ ดร. เบญจลักษณ์และชาวโพธิสถานทุกท่าน

เล่าเรื่องโครงการพระมหาสถูป

“สร้างสถูปก่อนเพราะสถูปคือจิตของพระพุทธเจ้า จากนั้นจงสร้างวิหารแทนกายของพระองค์’

ร่วมถวายมันดาลาเป็นพุทธบูชา

กราบอัษฎางคประดิษฐ์ร่วมกัน ทำความเคารพพระรัตนตรัย 3 ระดับด้วยกาย วาจา ใจ ให้คำมั่นสัญญาต่อเบื้องพระพักตร์พระพุทธเจ้าว่าเราจะยึดพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะไปจนกว่าจะถึงการตรัสรู้ การกราบเป็นการสั่งสมบุญบารมีที่มีอานิสงส์เหนือคณานับและเป็นการสลายบาปกรรม กราบพระด้วยจิตบริสุทธิ์ ด้วยศรัทธาที่ไม่สั่นคลอน และด้วยจิตอ่อนน้อมถ่อนตน สลายความผิดพลาดที่เคยทำมาจนหมดสิ้น

***

อังคารที่ 2 มีนาคม เวลาหนึ่งทุ่ม พระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเชรับนิมนต์จะไปบรรยายธรรมและประกอบพิธีมนตราภิเษกพระแม่ตาราเขียวที่โพธิสถานมงคลธัญ ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน มณฑลพิธีจะทำหน้าท่าน้ำราชวงศ์ มีแสงระยิบระยับของกรุงเทพในยามค่ำเป็นแสงดาวในฟากฟ้า

Happiness & Prosperity

After a month or so a new pavilion is built at Khadiravana. We named it “Dewa Watana” meaning happiness and prosperity. It will be used for the first time this Sunday (28 February) when we celebrate Maghapuja.

The Sala (pavilion) is painted with bright colors and will be decorated with Tibetan art.

Design of “Metok thenga” flower garland in white with black as a background