กำหนดการงานพระสถูป (เพิ่มเติม)

กำหนดการ
และเส้นทางขบวนอัญเชิญพระสถูปจำลอง
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552

เวลา 06.00 น. ตั้งขบวนที่บ้านมูลนิธิพันดารา
เดินทางผ่านสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และพระราชวังไกลกังวล หัวหิน
แวะที่ตัวเมืองหัวหิน นายกเทศมนตรีและชาวเมืองให้การต้อนรับ
มู่งหน้าสู่ขทิรวัน พร้อมวงดนตรีธรรมะและขบวนแห่แบบทิเบต
อัญเชิญพระพุทธรูป พระคัมภีร์ และพระสถูปไปประดิษฐานที่ศาลาปฏิบัติธรรมวสุตารา
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ร่วมพิธีถวายเครื่องบูชาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของผืนน้ำและแผ่นดิน
ร่วมพิธีก่อฐานพระสถูป โดยพระอาจารย์ญีมา ทรักปา ริมโปเช พิธีนี้จะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล ความสุขและความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยและรากฐานชีวิตที่มั่นคง
พระอาจารย์สวดมนตร์ให้พรแก่ผู้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าและผู้มีส่วนร่วมในการสร้างพระมหาสถูปทุกท่าน
พักรับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมวิถีแห่งรักและสติ
รับประทานอาหารเย็น
ชื่นชมธรรมชาติในยามคำ่คืนพร้อมทั้งถวายดวงประทีป ร่วมภาวนาและเดินประทักษิณบริเวณพระมหาสถูป
สนทนาธรรมกับพระอาจารย์
พักผ่อนด้วยจิตเปี่ยมสุขกลางแสงดาว

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2552
นั่งสมาธิ ตื่นรู้กับลมหายใจสดชื่นแห่งขุนเขา น้อมนำจิตมาสู่ความเป็นธรรมชาติ
ร่วมกราบอัษฎางคประดิษฐ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความกตัญญูต่อบุพการี และเพิ่มพูนศรัทธาในพระรัตนตรัย
รับประทานอาหารเช้า
พิธีมนตราภิเษกพระไภษัชยคุรุฯ (พระพุทธเจ้าการแพทย์)
สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ในหัวข้อ “กรรมในทางพระพุทธศาสนากับการบำบัดรักษาโรค”
รับประทานอาหารกลางวัน

*กรุณาบอกต่อด้วยค่ะ ผู้สนใจช่วยส่งคืนแบบตอบรับในโพสต์ถัดไปด้วยค่ะ

Advertisements

Stupa Grand Celebration – Registration Form

แบบตอบรับ การร่วมงาน “การก่อฐานพระศานติตารามหาสถูป วิถีแห่งความรักและความสุข”

วันเสาร์อาทิตย์ที่ 26-27 กันยายน 2552 ณ​ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

ชื่อ…………………………………………………

นามสกุล……………………………………………
โทรศัพท์……………………………………………

Email……………………………………………..

1. การร่วมงาน
[  ] ทั้งวันที่ 26 และ 27 กันยายน
[  ] เฉพาะวันที่ 26 กันยายน (ไม่ค้างคืน)

2. การเดินทาง
[  ] มีความประสงค์จะเข้าร่วมขบวนอัญเชิญพระสถูปฯโดยรถของมูลนิธิ
[  ] มีความประสงค์จะเข้าร่วมขบวนอัญเชิญพระสถูปฯโดยรถยนตร์ส่วนตัว
[  ] เดินทางไปศูนย์ขทิรวันเอง

3. สนใจเป็นจิตอาสาช่วยเตรียมงานและช่วยวันงาน
[  ] ทำถุงรัตนะโชคลาภสำหรับพิธีถวายเครื่องบูชาฯ จะทำในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน ที่บ้านมูลนิธิ
[  ] จัดขบวนอัญเชิญพระสถูปฯ
[  ] ร่วมในขบวนเพื่ออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปประดิษฐานที่ศาลาปฏิบัติธรรม
[  ] ตกแต่งสถานที่ให้งดงาม และผูกธงมนตราบริเวณพระมหาสถูปและรายรอบ
[  ] ช่วยงานศิลปะ เช่น วาดลายมงคลบนพื้น ทำป้ายชื่อและป้ายต่างๆภายในศูนย์ขทิรวัน
[  ] ทำความสะอาดศาลาปฏิบัติธรรม ห้องน้ำ โรงครัว ที่รับประทานอาหาร ฯลฯ
[  ] เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
[  ] ต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
[  ] ดูแลระบบเครื่องเสียง
[  ] ประชาสัมพันธ์
[  ] ดูแลพระอาจารย์และพระสงฆ์
[  ] เตรียมพิธีมนตราภิเษก
[  ] อื่นๆ (โปรดระบุ)

4. ร่วมทำบุญและสนับสนุนกิจกรรมโดย
[  ] ให้ยืมรถแห่พระสถูป (ต้องการรถกระบะสีขาว สีครีม หรือเหลืองอ่อน)
[  ] ให้ยืมรถกระบะขนของ ได้แก่ บอร์ดขนาดใหญ่และของจำเป็นอื่นๆ
[  ] ให้ยืมเต้นท์ขนาดใหญ่

[  ] ให้ยืมเต้นท์พักแรมสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม                                                                        [  ] เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์                                                                                [  ] เป็นเจ้าภาพอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
[  ] เป็นเจ้าภาพจัดเตรียมดอกไม้และเครื่องบูชาแด่พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์

[  ] อื่นๆ (โปรดระบุ)

ส่งแบบตอบรับกลับมาที่ 1000tara@gmail.com หรือทางโทรสาร 02 528 5308

โทรติดต่อ

นุช 08 6977 5867

อ. กฤษดาวรรณ 081 343 1586 Email: hkesang@yahoo.com

มูลนิธิพันดาราขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับน้ำใจของทุกท่านและขออนุโมทนาบุญกุศลของท่านในครั้งนี้

Blessing from a Bhikkhuni

ความปราถนาอันดีงามและความตั้งใจมั่น กระทำกิจอย่างจริงจังของทุก ๆ ท่าน  สถานที่แห่งพันดาราจะเป็นที่ฝึกจิตเพื่อเข้าถึงแก่นธรรม เป็นอีกแห่งหนึ่งในการศึกษาและเผยแพร่พุทธศาสนาได้อย่างดีเป็นแน่นอน

ธรรมะ พร เมตตา
พระศิลนันทา

พิธีมนตราภิเษกพระพุทธเจ้าการแพทย์

พระอาจารย์ญีมา ทรักปา ริมโปเชจะประกอบพิธีมนตราภิเษกพระไภษัชยคุรุ (พระพุทธเจ้าการแพทย์) เช้าวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน ที่ศูนย์ขทิรวัน หลังการสนทนาธรรมในหัวข้อ “กรรมในทางพุทธศาสนากับการรักษาโรค”

พิธีนี้เป็นการขอพรจากพระพุทธเจ้ามายังผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อให้พวกเขาสามารถปฏิบัติบูชาพระองค์ได้ เป็นการขอพรในการปฏิบัติธรรมและในการบำบัดรักษาโรค

ผู้สนใจจะไปร่วมงานและร่วมพิธีก่อฐานพระมหาสถูป กรุณาแจ้งความจำนงโดยเร็วที่สุด ในเย็นวันเสาร์ที่ 26 เราจะจัดช่วงเวลาให้ทุกท่่านได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับริมโปเชด้วย

Medicine Buddha Empowerment

The Foundation is pleased to invite interested persons to receive blessing from Medicine Buddha in the Medicine Buddha empowerment on Sunday September 27 at Khadiravana Center. The empowerment conducted by Nyima Dakpa Rinpoche is part of the grand celebration of the first day of construction of the Tara Great Stupa.

Rinpoche’s Visit to Thailand

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทุกท่านฟังธรรมและรับพรจากพระอาจารย์  ลาตรี เคนโป เกเช ญีมา ทรักปา ริมโปเช พระอาจารย์ซกเช็นซึ่งเป็นที่เคารพรักอีกท่านหนึ่งของพันดารา ในระหว่างงานพระมหาสถูป วันที่ 26-27 กันยายน ศกนี้

ท่านจะมาประกอบพิธีก่อฐานพระศานติตารามหาสถูป ทำพิธีถวายเครื่องบูชาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของผืนน้ำและแผ่นดินซึ่งจะนำมาซึ่งความสุขและความเป็นปึกแผ่นของพวกเราทุกคน นอกจากนี้ ท่านจะนำภาวนา สอนพวกเรานั่งสมาธิกรรมฐาน และบรรยายธรรมในหัวข้อ “กรรมในพระพุทธศาสนากับการบำบัดรักษา” ในเรื่องการบำบัดรักษา ริมโปเชได้สอนหัวข้อนี้ไปทั่วโลก และได้ประกอบพิธีมนตราภิเษกพระพุทธเจ้าการแพทย์หลายครั้ง

ทางมูลนิธิจะได้จัดให้ริมโปเชได้สอนพวกเราอีกหลายครั้งในระหว่างที่ท่านพำนักในเมืองไทย กำหนดการของริมโปเชจะได้ประกาศให้ทราบโดยเร็ว

ประวัติชีวิตริมโปเช อ่านได้ใน http://www.thousand-stars.org คำสอนของท่านเกี่ยวกับซกเช็นพิมพ์ในหนังสือสายธารแห่งธรรม เล่ม 2 ซึ่งมูลนิธิได้แจกเป็นธรรมทานเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ว

Nyima Dakpa Rinpoche

I just returned from Khadiravana. As soon as I opened my mailbox, I received a message from one of our great masters Lhatri Khenpo Geshe Nyima Dakpa Rinpoche. It’s such a joy to welcome Rinpoche back to Thailand again. He came here the first time in December 2006 as a speaker in the international conference on Body and Mind. At that time Rinpoche also gave a talk on Bon and Dzogchen.  It was one of the best talks I have ever heard.

The talk was translated into Thai and published in a series of Pandara Stream of Dharma. The booklet with Thai and English texts was distributed as a dharma gift at our love & compassion conference and phapa event. A PDF version of this talk will be available for download soon.

Nyima Dakpa Rinpoche is a Dzogchen master from the Yungdrung Bon tradition and is Lhatri lineage holder. He was educated at Menri Monastery. His biography is available at http://www.thousand-stars.org (please click at “teachers”) as well as at the Yeru Bon Center and Olmo Ling websites.

Over the past ten years Rinpoche has traveled extensively in the west. He set up many spiritual centers to promote Bon Buddhist teaching and to help relieve suffering of sentient beings. Among the topics he has taught include: healing with meditation, living well in difficult times, changing the energies, and Dzogchen.

It’s a great joy to hear that Rinpoche would be coming with another geshe and will stay many days after the stupa event. Apart from blessing the stupa construction and perform a “bumpa” offering for land and water abundance, Rinpoche will lead us on meditation, conduct activities on love and mindfulness and give teaching on karma and healing.

We are planning his program and hope to arrange many more teaching sessions for him.