Trungpa

with audience

Kris at Trungpa's talk

Some reflections on today’s seminar on Trungpa Rinpoche.

วันนี้ดิฉันมีโอกาสไปร่วมเสวนาเกี่ยวกับท่านทรุงปะ ริมโปเช ธรรมาจารย์ในสายวัชรยานที่มีผู้กล่าวถึงมากที่สุด ผู้ร่วมเสวนาอีกสองท่านคืออาจารย์สุลักษณ์กับคุณวิจักขณ์

สองชั่วโมงที่เราได้คุยกันเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่า เราพูดกันหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นชีวิตของทรุงปะ สิ่งที่ท่านสอน ยานทั้งสาม ชัมพาลา หลายคนถามปัญหาคาใจโดยเฉพาะที่โยงกับเรื่องเพศสัมพันธ์และตันตระ

บางส่วนจากการสนทนา
มุมมองของดิฉัน:

ถาม: ได้อะไรจากคำสอนของทรุงปะริมโปเช
ตอบ: ท่านทำให้เราเห็นว่าสภาวะอริยะที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ข้างนอก แต่อยู่ภายในใจเรา แม้ว่าจะไม่เคยปฏิบัติธรรมกับท่าน ไม่ใช่ลูกศิษย์ หรือหลานศิษย์ แต่ท่านทำให้เข้าใจความหมายของคำว่า “ครู” บุคคลที่เปลี่ยนหัวใจของเราได้ ท่านเป็นตัวอย่างของ “ครู” ที่มีผลกระทบต่อจิตใจของศิษย์แม้ว่าท่านจะละสังขารไปตั้งแต่ปี 1987 คำสอนหนึ่งที่ท่านเน้นคือจงไปเหนือเปลือกที่เราสร้างขึ้นมา ดูท่านเป็นกระจกเพื่อให้เข้าใจตัวเอง

ถาม: ตันตระคืออะไร
ตอบ: คำนี้หลายครั้งถูกมองไปในแง่ลบ เช่นเกี่ยวโยงกับเพศสัมพันธ์ที่เป็นตัณหา เกี่ยวโยงกับคัมภีร์ที่เราไม่รู้จัก แต่ตันตระเป็นมรรควิถีที่เน้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นส่วนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มนุษย์ทุกคนล้วนแต่เป็นวิทยาธรและฑากินีผู้มีจิตตรัสรู้ ตันตระสอนให้เราเปลี่ยนตัวเราจากผู้ที่มีจิตไม่บริสุทธิ์ให้เป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์ ตันตระสอนให้เราอยู่แบบผู้ยิ่งใหญ่ ท่านทรุงปะใช้คำว่า “อยู่แบบกษัตริย์” เป็นผู้เข้าถึงศูนยตาและธรรมชาติ ซึ่งก็คือผู้เข้าใจจิตของตัวเองนั่นเอง

หนังสือใหม่เกี่ยวกับท่านทรุงปะ (ฉบับแปลเป็นภาษาไทย) หาซื้อได้ที่สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา แนวคิดเรื่องการฝึกตนแบบชัมพาลา อ่านได้จาก http://vichak.blogspot.com

Advertisements

5 Comments

  1. ท่านตรุงปะทำให้เราได้รู้ว่าการภาวนากับชีวิตจริงคือสิ่งเดียวกัน คือเลือด คือเนื้อ คือลมหายใจเข้าออก อยู่ที่เราเท่านั้นที่จะทำให้สิ่งนั้นเป็นไปได้แค่ไหน

    Reply

  2. Ajarn la. Sorry for my ignorance of Thai language, but are you Trungpa Rinpoche’s student? Any of his books was translated into Thai language ?

    Reply

  3. No. I was invited to be a panelist and I wrote about my reflections here. It was a good seminar consisting a respected public intellectual Aj Sulak, Trungpa Rinpoche’s student’s student Aj Vichak and myself. We discussed about Rinpoche’s approach in spreading the Buddha dharma in the west, misconceptions about tantra, the notion Shambhala and so on.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s