A Day with Leprosy Patients

30 เมษายน 2552

a

ดิฉันได้รับเชิญจากอ. เบญจมาภรณ์​ สถาบันราชประชาสมาศัยให้ไปบรรยายเกี่ยวกับจิตวิญญาณแบบทิเบตให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน

ดิฉันรับคำเชิญด้วยใจเปี่ยมสุข แม้จะไม่ได้เรียนหมอหรือพยาบาลมา แต่ดิฉันรู้ว่าอาชีพเหล่านี้มีคุณค่าเพียงไร หากจะมีอะไรที่ดิฉันจะทำได้เพื่อให้ผู้ดูแลและให้การบำบัดรักษาผู้ป่วย ดิฉันก็ยินดีจะทำ

ข้อคิดจากครู

ดิฉันนึกถึงคำพูดของพระอาจารย์เมื่อคราวท่านไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง “ไม่มีสถานที่ใดที่มีความหมายอย่างแท้จริงในโลกนี้ ทุกอย่างล้วนเป็นภาพมายา เป็นสิ่งที่ไม่จีรัง แต่หากจะมี ก็คือสถานที่ที่ผู้สร้างและผู้ทำงานอยู่ในนั้นทำงานเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น โรงพยาบาลคือสถานที่เช่นนั้น แพทย์ พยาบาล คือพระโพธิสัตว์”

สถาบันราชประชาสมาศัย

สถาบันราชประชาสมาศัยเป็นสถาบันที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อน โรคที่สังคมรังเกียจ ผู้ป่วยที่เป็นโรคก็มักรู้สึกว่าตัวเองมีตราบาป แม้ว่าจะรักษาหายแล้ว พวกเขาก็ไม่อยากกลับบ้านเพราะคนในชุมชนไม่ให้การต้อนรับ

ผู้ป่วยโรคเรื้อน

ที่สถาบัน พวกเขาอยู่กันเหมือนพี่น้อง แม้ว่าบางคนจะนั่งหน้าเศร้า จิตตกเพราะถูกครอบครัวทอดทิ้ง แต่เราก็เห็นแววตาแจ่มใส และสีหน้าเบิกบานของคนไข้หลายคน บางคนร้องเพลงเสียงหวานให้ฟัง ในยามนั้น ดูเหมือนว่าผู้ป่วย โรคภัยไข้เจ็บ อคติในสังคมไม่มีอยู่ มีเพียงผู้ร้องเพลงกับผู้ฟังที่ไม่เคยรู้จักกัน และพยาบาลที่คอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆ

ืืnurse

การบรรยายของดิฉันสองชั่วโมงหลังจากนั้นผ่านไปด้วยดี เมื่อบรรยายเสร็จ มูลนิธิมอบหนังสือแทบธุลีดินและแสงจันทร์เหนือยอดสนให้สถาบัน เนื่องจากดิฉันต้องรีบเดินทางไปสิงคโปร์ คณะผู้จัดจึงช่วยดูแลสินค้าของมูลนิธิให้ เรานำสินค้าทิเบตไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่จากสถาบันได้มีโอกาสทำบุญกับมูลนิธิ และผู้มีจิตศรัทธาจากสถาบันก็ได้ร่วมกันทำบุญสร้างศาลาวสุตาราเป็นจำนวน 1,860 บาท

give pict to nurse

วันศุกร์ที่ผ่านมา อ. เบญจมาภรณ์ได้นำรายได้จากการจำหน่ายสินค้า 7800 บาทมามอบให้ มูลนิธิจะได้นำรายได้ส่วนนี้ไปสมทบกองทุนสมาธิภาวนาและบำรุงรักษาศูนย์ขทิรวัน ในการนี้ มูลนิธิได้มอบภาพถ่ายจากหิมาลัย 2 ภาพให้แก่สถาบันเพื่อไปติดที่วอร์ดของคนไข้ ภาพเหล่านี้โดยความอนุเคราะห์ของคุณวานซลี เต็ง (Vance Lee Teng) กัลยาณมิตรและอาสาสมัครของมูลนิธิ เราหวังว่าภาพถ่ายจะทำให้คนไข้มีจิตใจเบิกบานร่าเริงขึ้น ให้พวกเขาปล่อยวางจากความคิดและความรู้สึกที่บั่นทอนจิตใจพวกเขา

Advertisements

Bugslock

bugslockThe Thousand Stars Foundation would like to thank Dadriba Ltd  for kindly giving us 100 bugslock wrist bands to be used at Khadiravana Center. Bugslock is a mosquito-repelling product made from 100% natural plant oils (30% Citronella essential oils). These bands are gifts particularly for retreatants and volunteers when they do outdoors activities. We will use them for the first time at the upcoming full moon retreat. http://www.bugslockthailand.com

Special thanks to Aj Metis Tansuwan for introducing us to this product.

มูลนิธิพันดาราขอขอบพระคุณบริษัทดาดริบาที่มอบสายรัดข้อมือกันยุงทำจากสมุนไพร 100 เส้น ให้มูลนิธิเพื่อนำไปใช้ที่ศูนย์ขทิรวัน มูลนิธิจะได้ลองใช้เป็นครั้งแรกในงานสมาธิภาวนาในคืนวันเพ็ญที่จะถึงนี้ 

ขอขอบคุณอาจารย์เมธิส ตันสุวรรณที่ช่วยประสานงานและแนะนำให้มูลนิธิได้รู้จักผลิตภัณฑ์กันยุงของดาดริบา ขออนุโมทนาบุญกุศลด้วยค่ะ

Thanks

The Foundation would like to acknowledge the following donations and supports with thanks.

 

For the Tara Great Stupa/Phapa Project

– สมทบกองทุนพระศานติตารามหาสถูป 

คุณพรรณนิภา เหล่าศิริพจน์ 1000 บาท 

– สมทบทุนโครงการ “สายใยพันดารา ทอดผ้าป่าหนึ่งพันกอง”

ดร. วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ 2 กอง (กองละ 1000 บาท)

คุณจิตต์ ตัณฑเสถียร 2 กอง

ครอบครัวคุณแม่แต้ ซัวเตียง 1 กอง

คุณกานตพร พฤกษผา 1 กอง

คุณปัทมา พฤกษผา 1 กอง

 

Supporting the Foundation’s Activities

-ทำบุญส่งเสริมกิจกรรมของมูลนิธิพันดารา 

คุณปิยะพันธ์ และคุณธิดารัตน์ พฤกษผา 5,000 บาท

เงินจากกล่องบริจาค 900 บาท

ดร. วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์มอบหนังสือ Dharmodynamics ให้อีก 20 เล่ม เพื่อให้มูลนิธิจำหน่ายนำรายได้มาส่งเสริมกิจกรรมของมูลนิธิ 

 

Offerings, Lunch and Snacks

– คุณปราณี ดาราประเสริฐกุล เป็นเจ้าภาพอาหารกลางวัน 

– คุณลัดดา ปราณี เหมือนมาด นัท ครอบครัวพฤกษผา และผู้ร่วมเสวนาหลายท่านนำดอกไม้ พวงมาลัย ผลไม้และขนมมาไหว้พระและเลี้ยงผู้ร่วมงาน 

 

Volunteer Work

– นุช นัท อาสาสมัครช่วยงาน 

Past Event: White Tara Practice

May 30, 2009

practice

We also took a good opportunity to do White Tara practice after the seminar. Many patients came. We meditated on White Tara, Lady who grants healing and long life blessings, and recited her heart mantra together. The message that I urged everyone is that there is no time to waste. We must exert ourself in the dharma and practice diligently.

Past Event: Pandara Seminar

May 30, 2009

talk

The Foundation house was alive again  with old friends, volunteers and new members. We gathered to talk about Buddha-dharma. This time Aj Soraj led a talk on “Three Visions” based on the commentary by Dezhung Rinpoche. This commentary is published by Wisdom Publications containing about 500 pages. Aj Soraj has finished the translation into Thai. So he took this opportunity to share the good news with us.

The three visions are “impure vision of beings in Samsara,” vision of experience by those who are on the dharma path,” and “pure vision of the Buddhas”.

After the talk, Chris (Karma Rangjung Dorje) gave a short presentation on his project of eight auspicious symbols in Tibetan Buddhism. Its purpose is to create products that contain auspicious symbols. Doing this, the project aims to bring auspiciousness to people in their everyday living. The proceeds will support the work of living enlightened beings. The Foundation rejoices in his sublime motivation and is happy to work with him in promoting Tibetan art.

News: Activities May – August 2009

News

May-August 2009

The Foundation organizes various events for a better understanding in Buddhism, Tibetan/Himalayan art and culture and to promote love and peace in society.

May

เสวนาพันดาราและการปฏิบัติบูชาพระโพธิสัตว์ตารา เนื่องในเดือนแห่งวิสาขบูชา (30 พฤษภาคม 2552)

มูลนิธิพันดาราจะจัดเสวนาพันดาราครั้งที่ห้าเรื่อง “คำสอนในพุทธศาสนามหายาน: การเห็นสามระดับ” ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2552 เวลา 10-12 น. ณ บ้านมูลนิธิ

ต่อจากเสวนาจะเป็นกิจกรรมพิเศษ “การปฏิบัติบูชาพระแม่ตาราขาว” เวลา 13-14.30 น. นำการภาวนาและแนะนำวิธีการนั่งสมาธิโดยอาจารย์กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

Pandara Seminar on Mahayana Buddhism & White Tara Practice to celebrate Vesak, May 30, 2009

Talk: Three Visions in Mahayana Buddhism by Dr. Soraj Hongladarom, 10 am – 12 noon

Guided meditation: White Tara Practice, 1-2.30 pm led by Dr. Krisadawan Hongladarom

Venue: Foundation House, Ladprao 11

June

1. การอบรมฑากินี (6-7 มิถุนายน 2552) ศูนย์ขทิรวัน
Dakini Training, June 6-8, 2009, Khadiravana Center

2. สมาธิภาวนาในคืนวันเพ็ญ ครั้งที่ 2 (7-8 มิถุนายน 2552) จัดร่วมกับสถาบันสุขศาสตร์
2nd Full Moon Retreat, evening June 7 – morning June 8, Khadiravana Center, organized with Sukkasart Institute

3. เสวนาพันดารา ครั้งที่ 6 เรื่อง “พระคุรุปัทมสัมภวะ”วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2552 10-12 น. บ้านมูลนิธิพันดารา

Pandara Seminar on Guru Padmasambhava Saturday June 27, 2009 10 am -12 noon, Foundation House

July

1. การเดินทางไปทิเบต “แปดวัดแห่งศรัทธา หนึ่งทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์” (3-10 กรกฎาคม 2552)
Trip to Tibet “Eight Temples of Faith, One Sacred Lake” July 3-10, 2009

2. สมาธิภาวนาในคืนวันเพ็ญ ครั้งที่ 3 เพื่อฉลองวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
เย็นวันที่ 7 ถึง เช้าวันที่ 8 ทะเลสาบนัมโซ ทิเบต
3rd Full Moon Retreat to celebrate Asarnhapuja & Beginning of Buddhist Lent, evening July 7 – morning July 8, Namtsho lake, Tibet

August

1. สมาธิภาวนาในคืนวันเพ็ญ ครั้งที่ 4 เย็นวันที่ 6 – เช้าวันที่ 7 สิงหาคม 2552
ศูนย์ขทิรวัน
4th Full Moon Retreat, evening August 5 – Morning August 6, Khadiravana Center

2. “สายใยพันดารา ทอดผ้าป่าหนึ่งพันกอง” (12 สิงหาคม 2552)
Phapa Ceremony for the Tara Great Stupa at Wat Bovornives, August 12, 2009