กิจกรรมกันยายน 2556 และการร่วมบุญกับมูลนิธิ

กิจกรรมต่างๆของมูลนิธิพันดารา เดือนกันยายน 2556
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=497975120286287

– ภาวนาเงินโดรเพื่ออบรมพื้นฐานพุทธธรรมและฝึกปฏิบัติเข้มในพุทธวัชรยานและซกเช็น 1-8 กันยายน ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=490690194348113

– กิจกรรมภาวนา “ปัทมะสัมภวะ” (วิถีพระคุรุริมโปเช)
วันเสาร์ที่ 14 กันยายนนี้ (ตรงกับวันพระคุรุริมโปเช วันที่ 10 ตามปฏิทินทิเบต) ณ บ้านมูลนิธิพันดารา ซอยลาดพร้าว11 เวลา 9:00-15:00น. บริจาคร่วมกิจกรรมตามศรัทธา มีอาหารกลางวันและอาหารว่างบริการ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=496781513738981

– ประชุมปฏิบัติการจิตอาสาพันดารา วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน เวลา 09.30-16.00 น. ขอเชิญกรรมการมูลนิธิ จิตอาสาและผู้สนใจช่วยเหลืองานมูลนิธิทุกท่านร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีอาหารกลางวันและอาหารว่างบริการ

สอบถามรายละเอียดหรือลงทะเบียนได้ที่ 1000tara@gmail.com โทร 083-3008119, 087-8299387
————————————————

มูลนิธิพันดารากำลังจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์และคู่มือปฏิบัติบูชาพระแม่ตารา ซึ่งประกอบด้วยงานเขียนเกี่ยวกับพระแม่ตารา บทสวดมนต์และบทปฏิบัติจากภาษาทิเบต เรียบเรียงโดยอาจารย์กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ โดยมีความตั้งใจจะแจกเป็นธรรมทานในเดือนกันยายนนี้ จึงขอบอกบุญแก่ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ต้นทุนในการพิมพ์ 100 บาทต่อเล่ม (ปกสี) ผู้สนใจกรุณาโอนปัจจัยไปที่

บัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิพันดารา
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
เลขที่ 924-005512-0

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้มูลนิธิทราบที่1000tara@gmail.com จักขอบคุณยิ่ง
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=495589353858197

————————————————

– บรรยายธรรมและนำภาวนา
โดย พระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเช (Kunga Sangbo Rinpoche) 18-29 กันยายน 2556
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=489863521097447

วันพุธที่ 18 กันยายน
สมาธิเพื่อเจริญปัญญาแบบทิเบต
เวลา 16.00 น. – 20.00 น. บ้านมูลนิธิพันดารา
บริการอาหารว่าง บริจาคร่วมกิจกรรมตามศรัทธา

มูลนิธิพันดาราและศูนย์จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจร่วมเสวนาและภาวนาในหัวข้อ “ตารากับปณิธานพระโพธิสัตว์ร่วมสมัย” (Tara and Bodhisattva Training) วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมกับร่วมพิธีมนตราภิเษกพระขทิรวนีตารา (Green Tara Empowerment) โดยพระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเช บริจาคร่วมกิจกรรมตามศรัทธา มีอาหารว่างและอาหารกลางวันบริการ ลงทะเบียนที่ 1000tara@gmail.com
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=498870780196721
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.499630596787406
วันพฤหัสบดี-วันอาทิตย์ที่ 26-29 กันยายน
คอร์สสมาธิถึงพระแม่ตาราขาวและการปฏิบัติเพื่อให้มีอายุยืนยาว (White Tara and Long Life Retreat) ศูนย์ขทิรวัน
การปฏิบัติจบด้วยการประกอบพิธีมนตราภิเษกพระแม่ตาราขาว ผู้สนใจรับมนตราภิเษก กรุณาร่วมปฏิบัติตั้งแต่วันแรกของกิจกรรม
บริจาคร่วมกิจกรรม 2,000 บาท เป็นค่าอาหารและอื่นๆ
บรรยายเป็นภาษาทิเบต แปลเป็นไทยโดยอ.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=495990573818075

————————————————
ตุลาคม – กลางพฤศจิกายน จะไม่มีคอร์สภาวนาค่ะ เราจะพบกันอีกทีในงานประมวลธรรม ประมวลรัก เหตุเกิด ณ ไกรลาศ ที่เชียงใหม่ ช่วงปลายพฤศจิกายน แล้วตามด้วยกิจกรรมภาวนาหลายกิจกรรมในเดือนธันวาคม
————————————————-

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมบุญกับมูลนิธิ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพระศานติตารามหาสถูป กองละ 1000 บาท (สร้างคานคอดิน ฐานคอนกรีตของพระมหาสถูป และเสาทิเบต) ซึ่งในปีนี้จะจัดในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 ที่วัดทองนพคุณ โดยมีพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คุณปรีดา เตียร์สุวรรณ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ เป็นประธานกิตติมศักดิ์ กรุณาแจ้งชื่อให้มูลนิธิทราบสำหรับการดำเนินการจัดทำใบฎีกาภายในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม นี้ จักเป็นพระคุณยิ่ง ทางมูลนิธิขออนุโมทนาล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ค่ะ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=493988120684987

งานทอดผ้าป่าเพื่อพระศานติตารามหาสถูป (รวบรวมทุนสร้างคานคอดิน ฐานคอนกรึตและเสาทิเบต) ซึ่งจะทอดในวันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่วัดทองนพคุณ โดยมีพระอาจารย์ไพศาล วิสาโลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
คุณปรีดา-คุณสุนันทา เตียร์สุวรรณและนพ.วิชัย โชควิวัฒนเป็นประธานฝ่ายฆราวาส อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ เป็นประธานกิตติมศักดิ์
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=495587690525030

————————————————

แผนที่บ้านมูลนิธิและศูนย์ขทิรวัน
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.370615226355611.89527.159287580821711

“พันกระปุกออมบุญแห่งสติ” ครั้งที่ 3/2556 จากวันเข้าพรรษา ถึง วันออกพรรษา
http://www.facebook.com/events/615332308484653/

สอบถามรายละเอียดหรือลงทะเบียนได้ที่ 1000tara@gmail.com โทร 083-3008119, 087-8299387

Kundrol Ling’s Youtube
http://www.youtube.com/user/pandara99/videos

แผ่นพับฐานรากพระสถูปฯ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=447577991992667
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=447577975326002

ทำบุญสร้างพระศานติตารามหาสถูป
โอนเงินเข้าบัญชี (ออมทรัพย์) มูลนิธิพันดารา ดังนี้
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ ๐๓๘-๔-๓๑๖๖๗-๘
ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ ๐๕๒-๐-๐๒๒๕๔-๘
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ ๓๙๑-๒-๖๖๙๙๘-๙
ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ ๙๒๔-๐-๐๕๕๑๒-๐

เมื่อท่านโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้มูลนิธิทราบที่ โทรสาร ๐๒-๕๑๑-๔๑๑๒ โทรศัพท์ ๐๘๗-๘๒๙-๙๓๘๗ หรือ ๐๘๓-๓๐๐-๘๑๑๙
Email: 1000tara@gmail.com เพื่อทางมูลนิธิจะได้ออกใบอนุโมทนาบัตรให้ท่าน

มูลนิธิขออนุโมทนาต่อบุญกุศลของท่านในครั้งนี้ ขอให้ท่านประสบแด่ความสุขและมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ขอให้ท่านได้เข้าถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณในกาลอนาคตด้วยเทอญ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s